Klijenti 01

Univerzitet u Banjoj Luci

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije

Garantni fond Republike Srpske

ZU MOJAapoteka

Crvena apoteka z.u.

MOJAapoteka Web Shop

ApotekaS z.u.

ZU BIOMEDIC – ASK

ZU SC Avala

GMP Kompani

Golić Trade d.o.o.

MasterWood d.o.o.

KP Vodovod a.d. Gradiška

KP Gradska Čistoća a.d. Gradiška

Vis d.o.o.

JZU Zavod za stomatologiju Banja Luka

JZU Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske

JZU Dom zdravlja Srbac

Komercijalna Banka a.d. Banja Luka

Unicoop Trade