Tim

Nemanja Jerković

Direktor

Miroslav Jerković

Izvršni direktor za razvoj

Tamara Stević

Koordinator za odnose sa klijentima

Petar Vrbljanac

Administrator sistema

Ivana Kojadinović

Poslovni sekretar