Tim

Nemanja Jerković

Direktor

Miroslav Jerković

Izvršni direktor za razvoj

Vanja Radetić

Rukovodilac sektora za produkciju i održavanje informacionih sistema

Petar Vrbljanac

Administrator sistema

Tamara Stević

Koordinator za odnose sa klijentima

Ivana Kojadinović

Poslovni sekretar