Upravljanje zadacima

Naš program za upravljanje zadacima će Vam omogućiti da na vrlo jednostavan način organizujete svoje poslovanje. Uz pomoć ovog programa možete evidentirati sve informacije i zadatke koji su važni za obavljanje posla i pratiti nivo njihovog izvršenja. Pomoću mnogobrojnih izvještaja koje Vam nudi program za upravljanje zadacima možete vršiti različite analize vezane za brzinu izvršenja zadataka, kvalitet i efikasnost rada vaših zaposlenih, kao i stepen učestalosti pojavljivanja istih ili sličnih problema pri izvršenju zadataka što može ukazati na potencijalne slabosti u radnom procesu.