Programi po narudžbi kupca 01

Naša kompanija se od svojih početaka specijalizovala za izradu programske podrške po narudžbi komitenata.

Standardizovani softverski paketi mogu pokriti potrebe korisnika kojima nije potrebno da ulaze dublje u analizu poslovanja, ali za svaki ozbiljniji posao potrebno je razviti programsku podršku koja se može prilagoditi specifičnostima Vaših poslovnih procesa.

Jedna od najbitnijih prednosti programa po narudžbi je ta što ste u čitavom procesu izrade u stalnom kontaktu sa nama, od analize sistema u kojoj zajedno definišemo ciljeve i funkcionalnosti programa pravljenog po Vašim zahtjevima, preko izrade i testiranja u kojem možemo do detalja usaglasiti sistem da prati Vaše poslovne procese i potrebe.

Zajedničkim radom ćemo ući u suštinu Vašeg poslovanja, što će nam omogućiti da razvijemo efikasan sistem, a Vi ćete uštediti novac i vrijeme za obuku Vaših radnika jer će im program pravljen po Vašoj narudžbi omogućiti da intuitivno koriste njegove funkcionalnosti.