Politika kvaliteta 02

Politika kvaliteta

POLITIKA KVALITETA I BEZBJEDNOSTI INFORMACIJA

Opredjeljenje menadžmenta e.info d.o.o je obezbjeđenje kontinuiteta u provođenju sistema upravljanja kvalitetom i informacionom bezbjednosti sa ciljem stabilnog poslovanja, zaštite povjerljivih informacija i daljeg uspješnog razvoja organizacije, kao i postizanje zadovoljstvba korisnika isporučenim uslugama i kvalitetom usluga. Cilj nam je da osiguramo zadovoljstvo naših korisnika i  obezbjedimo  profitabilnost  pravovremenim pružanjem kvalitetnih usluga i isporukom vrhunskih proizvoda. Trudimo se da postignemo visok nivo zadovoljenja realnih potreba korisnika konstantnim radom na ispunjenju njihovih zahtjeva  i  očekivanja, oslanjanjem  na savremene informacione tehnologije.

Ovom politikom nastojaćemo da obezbjedimo i garantujemo:

  • pruženje usluga i izvođenje aktivnosti u svim procesima kojima se teži zadovoljenju potreba i prevazilaženju očekivanja korisnika usluga, i na taj način, izgrađivanje partnerskih odnosa sa korisnicima,
  • pružanje usluga i osiguranje bezbjednosti informacija u skladu sa međunarodnim standardima i nacionalnim propisima, kao i internim pravilima struke,
  • odlučivanje na osnovu činjenica,
  • kontinuirano i plansko usavršavanje zaposlenih u svim oblastima koje su povezane sa našom djelatnošću,
  • upravljanje rizicima kako bi se osigurala informaciona bezbednost,
  • održavanje povjerljivosti, integriteta i raspoloživosti informacija,
  • zaštita informacija od neovlašćenog pristupa,
  • da će se integritet informacija sačuvati kroz zaštitu od neovlašćenih izmjena,
  • implementaciju planova poslovanja koji će se određivati, održavati i testirati u praksi.

U svrhu postizanja navedenih ciljeva, naše usluge, procedure i organizaciona struktura neprestano su u razvoju i poboljšanju uz povećanje udjela na tržištu, ostvarivanje dobiti i smanjenje troškova, ali bez kompromisa po pitanju kvaliteta. Kako bismo postigli željene poslovne rezultate, uspostavili smo sistem praćenja i mjerenja ostvarenja zadanih ciljeva, a naša iskustva iz prethodnih godina pokazuju da smo sposobni dostići i prestići visok nivo kvaliteta proizvoda i usluga.

Obaveza svih zaposlenih je da aktivno i u svakom trenutku učestvuju u unapređivanju i poboljšanju kvaliteta i bezbjednosti informacija, jer je to jedini način da se opravda povjerenje dosadašnjih korisnika  usluga i ispune očekivanja novih. Svaki naš zaposleni radnik  je odgovoran za kvalitet vlastitog rada i nastoji da njegov doprinos ukupnom radu bude maksimalan.

Svakodnevnom edukacijom zaposlenih u našem preduzeću, postižemo kvalitetne usluge, podižemo nivo svijesti o ciljevima svoje kompanije i nastojimo da smo “UVIJEK  ISPRED  DRUGIH ”.