Paketi za agencije i udruženja

Olakšajte sebi rad tako što ćete pomoću našeg paketa za rad agencija i udruženja voditi evidenciju članova sa svim relevantnim podacima, od osnovnih i kontakt podataka, preko podataka o licencama i edukacijama koje mogu biti bitne za Vašu agenciju, pa sve do evidencije i obračuna članarina.

Program će Vam omogućiti i izdavanje certifikata Vaše agencije, dok Vam sistem automatizovane SMS komunikacije sa članovima pruža priliku da pojedinačno ili masovno šaljete obavijesti i opomene putem SMS poruka, kako proizvoljnih tako i šablonskih.