Osnovna sredstva i sitan inventar 01

Svaka kompanija želi da zna kojim osnovnim sredstvima (ili sitnim inventarom) raspolaže u datom trenutku. Naš program će Vam omogućiti da pratite svoja osnovna sredstva po radnim jedinicama, datumu nabavke, procijenjenim vrijednostima ili inventurnom broju, kao i po kontima u glavnoj knjizi, da jednostavno vršite obračun amortizacije svojih sredstva, kao i da na kraju isknjižite amortizovana sredstva. U ovoj aplikaciji postoji veliki broj lista koje su propisane zakonom, a prebacivanje podataka u Excel omogućava složenije analize. U zavisnosti od Vaših potreba, ova aplikacija se može koristiti za:

  • Osnovna sredstva
  • Sitni inventar