Materijalno knjigovodstvo i proizvodnja

Naš program za materijalno poslovanje uključuje sve neophodne module za vođenje materijalnog knjigovodstva, poput inventura, ulaza, dostavnica, izlaza i faktura. Takođe Vam omogućava izbor cijene po kojoj se mogu voditi dokumenti – prosječna, planska ili FIFO.

Na fakturama postoji mogućnost štampanja fiskalnih računa, kao i njihovo kreiranje sa izabranog izlaza materijala, dok Vam je preko šifarnika omogućeno grupisanje šifri na materijal, poluproizvode i gotove proizvode, kao i vođenje ovih grupa po različitim objektima.

Program Vam omogućava i formiranje odgovarajućih normativa koji uključuju utroške materijala, radnih operacija i troškova, dok radne naloge možete kreirati tako da automatski povlače spremljene normative. Preko radnih naloga je moguće automatski kreirati dokumente kojima se zadužuju i razdužuju objekti na kojima se prati stanje.