Komunalne usluge 01

Namjena našeg programa za komunalne usluge je evidentiranje i obračun komunalnih naknada, kako za fizička, tako i za pravna lica. Program Vam pruža mogućnost evidencije i obračuna po zonama i komunalnoj opremljenosti za svaku ulicu, kao i mogućnost promjene tarifa u zavisnosti od toga da li se radi o stambenom ili poslovnom prostoru.

Primarni zadatak programa je kreiranje rješenja i računa, kao i evidencija uplata i dugovanja korisnika.

Program sadrži i širok spektar izvještaja, poput finansijske kartice korisnika, dnevnika uplata, pregleda stanja korisnika i raznih statističkih izvještaja, dok Vam jednostavno prebacivanje podataka u Excel omogućava formiranje dodatnih izvještaja za analize.