Klijenti

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske

Ministarstvo rada i
boračko-invalidske zaštite
Republike Srpske

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije

Ministarstvo za rad,
zapošljavanje,
boračka i socijalna pitanja
Republike Srbije

Garantni fond Republike Srpske

Garantni fond
Republike Srpske

ZU MOJAapoteka

ZU MOJAapoteka

Crvena apoteka z.u.

Crvena apoteka z.u.

MOJAapoteka Web Shop

MOJAapoteka
Web Shop

ApotekaS z.u.

ApotekaS z.u.

ZU BIOMEDIC – ASK

ZU BIOMEDIC – ASK

ZU SC Avala

ZU SC Avala

GMP Kompani

GMP Kompani

Golić Trade d.o.o.

Golić Trade d.o.o.

MasterWood d.o.o.

MasterWood d.o.o.

KP Vodovod a.d. Gradiška

KP Vodovod a.d.
Gradiška

KP Gradska Čistoća a.d. Gradiška

KP Gradska Čistoća a.d.
Gradiška

Vis d.o.o.

Vis d.o.o.

JZU Zavod za stomatologiju Banja Luka

JZU Zavod za
stomatologiju
Banja Luka

JZU Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske

JZU Zavod za
transfuzijsku medicinu
Republike Srpske

JZU Dom zdravlja Srbac

JZU Dom zdravlja
Srbac

Komercijalna Banka a.d. Banja Luka

Komercijalna Banka a.d.
Banja Luka

Unicoop Trade

Unicoop Trade

Univerzitet u Banjoj Luci

Univerzitet
u Banjoj Luci