Kancelarijsko poslovanje 01

Kancelarijsko poslovanje obuhvata evidentiranje, čuvanje, klasifikovanje i arhiviranje materijala, primljenog i nastalog u radu organa ili organizacija, kao i druge radnje vezane za njihovo poslovanje.

Naš program Vam omogućava prijem i zavođenje predmeta/akata, njihov upis u internu dostavnu knjigu, štampu pratećih obrazaca, signiranje, praćenje toka rješavanja predmeta/akta, i na kraju njegovo arhiviranje. Program sadrži i veliki broj izvještaja koji su Vam potrebni za poslovanje, a jednostavno prebacivanje podataka u Excel Vam omogućava formiranje dodatnih izvještaja za analize.

Osnovni moduli programa su:

  • Kartoteka predmeta
  • Popis akata
  • Povjerljivi djelovodnik
  • Strogo povjerljivi djelovodnik
  • Službeni dopisi
  • Primljena i dostavljena pošta
  • Knjiga računa