Kadrovska evidencija i plate 01

Danas je sve teže i teže raditi obračun ličnih dohodaka zaposlenih jer raste broj parametara koje je neophodno pratiti, kao i broj institucija koje zahtjevaju izvještaje u elektronskom obliku koji će se uklopiti u zahtjeve njihovih informacionih sistema (npr. PPO obrazac, datoteke za platne naloge banaka…). Naša aplikacija će Vam omogućiti da na veoma jednostavan način unesete zarade i naknade za Vaše radnike, od redovnih plata, preko minulog rada, sve do toplih obroka i regresa. Specifične situacije, poput bolovanja, prekovremenog rada, rada noću, ili jednostavno stimulacija radnicima, više Vam neće predstavljati problem pri obračunu.

Program će Vam omogućiti i pozivanje svih potrebnih izvještaja, od rekapitulacije plate do pojedinačnih platnih lista, kao i specifične liste za isplatu bankama.

Kadrovska politika je osnova svake dobre poslovne politike, a naš program Kadrovske evidencije predstavlja moćan alat za lakše upravljanje. Program omogućava unos i praćenje zaposlenih po svim bitnim kriterijumima, od radnog staža, stručne spreme, usavršavanja na poslu, bolovanja i godišnjih odmora, pa sve do specifičnih podataka, poput poznavanja stranih jezika, vještina i znanja koja posjeduju, kao i praćenje daljeg stručnog usavršavanja, te praćenje zaduženja i trebovanja. Kroz program kadrovske evidencije možete da pratite i evidenciju o prisustvu radnika na radu.